VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)

Wat is een veelkijker?
Een veelkijker is iemand die veel films ziet. Aldus de ingeving van filmliefhebber en kunstzinnig denker Martin van Brakel. Op deze site is het een filmfan die vaak in een filmtheater (filmhuis) komt. De veelkijkers van veelkijkers.nl zien meer dan 40 speelfilms per jaar. Zij hebben nóg een bijzondere eigenschap: zij vinden het ook leuk om hun filmervaringen te delen en zo een gids te zijn.

LOGO Per Film Wijzer

PFW-logo: Vuurtoren bij zonsondergang

 

Krijg ik ook wat voor mijn medewerking?
Aan veelkijkers wordt door bioscopen het meest verdiend. Daarom kan Per Film Wijzer / Veelkijkers.nl vaak ook wat terug doen. Zie bijvoorbeeld hier. – Hoe meer veelkijkers zich aanmelden, hoe meer mogelijkheden en hoe beter de beloningen. 

Hoe word ik een veelkijker?
Wilt u of jij ook films kunnen beoordelen op deze site, neem dan contact met ons op.

Wat is www.veelkijkers.nl?
www.veelkijkers.nl Is een vernieuwende game-changing filmsite waarbij voor de waardering van films voornamelijk wordt gefocust op de inhoud. ‘Cause it don’t mean a thing if there ain’t something in. Tegelijk is het een werk van ideeën- en conceptuele kunst met nieuwe visies, woord-, beeld-, en begripsvondsten, en (denk-)concepten, en voor “informatieve gerechtigheid”.  

“Game-changing”?
Ja, want wij nemen films en filmtheaters serieus en veranderen daarom “het spel”. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe woord- en begripsvondsten, zoals “veelkijkers”, “filminzichten” en “zinformatie” (“zinfo”), waar wij gelijk betekenis aan geven. En door concentratie op dat waar het bij film écht om gaat: het verhaal c.q. de inhoud. Anders dan sommige anderen zoeken wij bijvoorbeeld niet naar “de mooiste films”, wel naar de beste*. Ook zijn we niet bij voorbaat al geïmponeerd door “grote namen” van bijvoorbeeld regisseurs, actrices of acteurs: die zullen zich per film moeten bewijzen. Je hebt veel film-websites die te beleefd zijn om eerlijk te zijn; http://www.veelkijkers.nl is eerder te eerlijk om beleefd te zijn. 
Verder kennen wij geen “bezoekers” van filmtheaters, wel “gasten”. En die behandel je anders, beter. 
* “de beste” = Wat goed is voor u, uw medemensen en de wereld. 

Wat is “vluchtig” in relatie tot films? 
“Vluchtig” betekent hier: snel verdwijnend, kortstondig, onbestendig, vergankelijk, voorbijgaand, wat snel verdampt (Engelse vertaling: “volatile”). 
“Vluchtig geheugen” is geheugen dat voedsel (= energie) nodig heeft om de opgeslagen informatie te bewaren, in tegenstelling tot niet-vluchtig geheugen. In sommige gevallen, zoals bij films, is alleen het aanleggen van een kijkkader nog niet genoeg maar moet het geheugen regelmatig ververst en bijgevoed worden met zinformatie (zie hieronder), of worden ondersteund. Dat laatste kan bijvoorbeeld door een database met leerzame filminzichten die continu toegankelijk is. 

Wat is het verschil tussen “kijken” en “zien”?
“Kijken” is iets minders dan “zien”. “Kijken” doe je met je ogen. “Zien” doe je met je al je zintuigen én je “hart”, ofwel met je geest en ziel. * En het hart ziet sowieso verder dan het oog (Antoine de Saint-Exupéry in zijn boek: “De kleine prins”). Voorbeeld: Een rechter die niet al zijn zintuigen gebruikt zal onrechtvaardige uitspraken doen. Net zoals een rechter die geen pleidooien toestaat (dat maakte Veelkijkers op 10 november 2017 onverwacht mee bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht). 

Wat is een “filminzicht” ofwel “inspirational”?
NB: De beste (film)inzichten kunnen een land ingrijpender veranderen dan een oorlog dat kan! (Les uit de film “Rebelse stad. Provo en de onstuimige jaren zestig”, Regie: Willy Lindwer, Nederland 2015).
Een “filminzicht” of “inspirational” is iets uit een film, wat dan ook, wat het echt waard is om u te herinneren en waar u wat mee kunt. Het is een krachtige onbetaalbare schat die via de betere films en oplettende veelkijkers tot ons komt en ons inzicht biedt. Vaak is een filminzicht een waarheidsgetrouwe interessante opmerking, interessante vraag of interessante beschrijving van een scêne uit een film. Of het, kort verwoorde, interessante verhaal van (een deel) van een film. – “Interessant” is hier: wat inspireert, uitnodigt tot nadenken, verwondering en/of discussie, educatief is, wat levensenergie geeft, een toegang tot excellentie, en/of, gewoon, wat smeekt om verdere verspreiding. Want wijsheid liegt nooi (Homerus). 
Filminzichten bevatten denkkracht en/of vraagkracht en willen een goede kracht zijn. Het zijn kleine meesterwerken: stukjes inhoud met de potentie ons iets te kunnen leren. – Daar steek je dus (nogal) wat van op! 
Filminzichten komen niet alleen van “the best and the brightest”, maar wel van mensen op hun best and brightest. Zij slijpen de geest en kunnen het beste in uzelf en iedereen naar boven halen. 
(Zie voor een MODEL en voorbeelden van filminzichten, hier).  

** Filminzichten: Ideeën die waarde creëren **

Wat is een “Eye-Opener”? 
Een “Eye-Opener” is een speciaal voor de Eye-Openers Prijsvraag ingezonden “filminzicht” of “inspirational”.
(Zie voor de betekenis onder het kopje hiervoor en, voor een MODEL en voorbeelden van eye-openers, hier). 

Wat is “zinformatie”?
1. Zinformatie (“zinfo”) is zeer waardevolle, bijzonder krachtige, eigenlijk “onbetaalbare” informatie die vaak zelfs een Wind van Verandering kan laten waaien. Meestal moet u zulke informatie “met een zak-lamp zoeken”, maar Per Film Wijzer maakt die voor iedereen toegankelijk. Omdat die informatie ons kan helpen beter om te gaan met onszelf, met elkaar en met de wereld om ons heen. Zinfo is leerzaam, eye-opening, overtuigt en zet de alomtegenwoordige “wah-wah” (blabla, bedekte of gedempte onzin en flauwekul, gezwam, geleuter, gezwets, holle praat, kletspraat, lariekoek, overbodige franje en poeha, oftewel: gebakken lucht) op z’n verdiende (lage) plaats. Zinfo laat u beter kijken en heeft daarom veel meer recht op wijdverbreide aanwezigheid. Zinfo is: om te doen
2. zinformatie (actief) het zich verschaffen van zinnige kennis, nasporing; 
3. zinnige gegevens over een onderwerp, wat men over iets weet of wil weten: ik zoek ~ over geweldloze conflictbeheersing |~ over schone lucht . 

Wat betekent “mvo”?
(Oud denken:) “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. (Nieuw denken:) “maatschappelijk verbeterend ondernemen”. 

Wat is “sociale winst”?
Dat is het hoofddoel van goed economisch denken waarin niet financiële winst en bedrijfsgroei voorop staan, maar het welzijn van werknemers en klanten en – dus – ook dat van de natuur (het milieu). 

Wat is “transitie”? 
[Antwoord in ontwikkeling] … omschakeling / overschakeling. 

Wat is “terra incognita”?
Dat is: volledig onbekend gebied. 
Terra incognita is een term uit de cartografie die gebruikt wordt voor “onbekend gebied” dat nog niet in kaart gebracht of gedocumenteerd is. Een legende verhaalt dat cartografen dergelijke regionen aanduidden met “Hier zijn draken” (Latijn: “Hic sunt dracones”) of “hier zijn leeuwen” (Latijn:“Hic sunt leones”). Zij beweerden dat fantastische beesten (zoals grote serpenten [slangen]) bestonden in afgelegen hoeken van de wereld. Terra incognita kan ook refereren aan het denkbeeldige continent Terra Australis.
Onderzoekers gebruiken de term in metaforische zin voor elk onverkend object of onderzoeksgebied. Op deze site is bijvoorbeeld “vredesfilms” terra incognita, want het gebied van een nieuwe visie, woord-, en begripsvondst, en (denk-)concept. 

Wat is een “vredesfilm”? 
[Antwoord in ontwikkeling]

Wat is een “anti-oorlogsfilm”? 
[Antwoord in ontwikkeling]

Wat is een “oorlogsfilm”? 
[Antwoord in ontwikkeling]

Wat is een “naar-de-maaien” film?
[Antwoord in ontwikkeling]

Wat is streven naar een cultuuromslag?
Voor de betekenis van het streven naar een cultuuromslag van, bijvoorbeeld, (een overvloed aan) oorlogs-, gewelds-, en wraakfilms naar (meer) “vredesfilms”, verwijst Veelkijkers naar de definitie die de initiatiefnemer van www.veelkijkers.nl als uitgangspunt hanteert: 
• “Vreedzame film-ontwikkeling is ontwikkeling van een filmcultuur die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om aan hun eigen vredesbehoeften tegemoet te komen.” 
Voor een beter begrip hiervan verwijst Per Film Wijzer, ter vergelijking, naar een verantwoordelijkheid die is vastgelegd in de historische uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over “de Pentagon Papers”, waarin dat Hof oordeelde dat “alleen een vrije en ongeremde (ongebreidelde/ongecensureerde) pers effectief misleiding door de regering kan blootleggen.” Veelkijkers.nl gaat akkoord. De uitspraak stelt dat “de allergrootste verantwoordelijkheid van een vrije pers de plicht is om te voorkomen dat enig deel van de overheid mensen misleidt en ze naar verre landen stuurt om te sterven aan buitenlandse koorts, buitenlands geweervuur en buitenlandse granaten.” In één lijn hiermee vindt Veelkijkers.nl dat de allergrootste verantwoordelijkheid van vrije film-media de plicht is om te voorkomen dat enig deel van de filmwereld, al dan niet in samenwerking met een of meer overheids- of andere organisaties en/of personen, mensen misleidt en ze rijp maakt om onnodig te sterven aan of lichamelijk en/of geestelijk gewond te raken door vreemde (= niet slechts buitenlandse) en vermijdbare ziektes, en vreemd vermijdbaar wapengeweld.” 

Wat is “informatieve gerechtigheid”? 
“Informatieve gerechtigheid” is het recht op toegankelijke, goede, volledige informatie én recht op krachtige feedback vanuit het (film-)publiek en hier met name van “veelkijkers”. “Informatieve gerechtigheid” berust op de theorie dat als de stem van het publiek zo “luid” c.q. effectief is dat hij wordt gehoord door de filmwereld, dat die deze dan dwingt na te denken over de gevolgen van zijn films. En, vrij naar een historische uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over “The Pentagon Papers”: de allergrootste verantwoordelijkheid van een vrije filmpers is de plicht om te voorkomen dat enig deel van de filmwereld, al dan niet in samenwerking met een of meer overheids- of andere organisaties en/of personen, mensen misleidt en ze rijp maakt om onnodig te sterven aan of lichamelijk en/of geestelijk gewond te raken door vreemde (= niet slechts buitenlandse) en vermijdbare ziektes, en vreemd vermijdbaar wapengeweld.” 
“Informatieve gerechtigheid” = een situatie waarin elk deel van het publiek op z’n waarde wordt geschat, mediatijd krijgt en, evenwichtig en effectief, iets terug kan zeggen tegen wie haar met macht en kracht wat voorschotelt. Een situatie ook, waarin de repressieve, verstikkende en homogeniserende werking van de commerciële informatie-industrie en beeldcultuur door een contra-kracht teniet wordt gedaan.
Specifiek in de filmwereld: Een situatie waarin verzekerd is dat het publiek dat wordt beïnvloed met commerciële informatie over films, in gelijke mate en met hetzelfde gemak onafhankelijke, kritische en maatschappelijke verantwoorde filminformatie (bijvoorbeeld in de vorm van recensies) kan bereiken en effectief in zich kan opnemen. Specifiek gericht op films: een evenwichtige situatie waarin het publiek is vertegenwoordigd door veelkijkers-recensenten en waarnemers van filminzichten, waardoor dat publiek de rechtvaardige macht krijgt om de programmering van filmtheaters, filmfestivals en tv-zenders, en de onderwerpskeus van filmmakers, effectiever te beïnvloeden dan zij dat kan via professionele recensenten. Die laatsten hebben immers een ander referentiekader: een waardoor zij (veel) verder van het publiek af staan.
Vergelijk: De songhunters die traditionele (folk-)muziek opspoorden en vastlegden, waren met enkelen en pas later werd erkend dat zij oh zo belangrijk zijn geweest voor velen. In de eerste plaats voor allerlei artiesten en hun gevariëerde publiek. De inspiratiebronnen van de songhunters zijn nu “een goudmijn”. [Zie de documentaire-film “Lomax the songhunter”, scenario & regie: Rogier Kappers, NL 2005]
Voor nadere toelichting:
Wat gebeurt er als er geen informatieve gerechtigheid is?
Voorbeeld“Salvator Mundi” (“De Verlosser van de Wereld”). Op 15 november 2017 was er wereldwijd “groot nieuws”: Veilinghuis Christies wist het verloren gewaande schilderij “Salvator Mundi”, met een betoverende uitbeelding van het hoofd en de opgestoken hand van “De Redder van de Wereld”, Jezus Christus, te veilen voor het recordbedrag van $ 400 miljoen (met opgeld: $ 450 miljoen). Op een veiling was het in 1958 nog gekocht voor het ‘prikkie’ van £ 45… En nu, in 2017, werd het geveild aan een superrijke onbekende, waarvan werd gezegd dat hij of zij ook onbekend wilde blijven. In ieder geval alle mainstream-media, waaronder het veelbekeken Nederlandse tv-programma “De Wereld Draait Door” (BNNVARA), hadden alleen aandacht voor de puur kapitalistische “WOW” van dit nieuwsfeit: de “WAUW” over het bedrag aan geld dat er voor werd neergeteld. Geen van die media vroegen of dit is “wat een gek er voor geeft”? Geen van die media stelde de vraag of het wel kon dat een schilderij door Leonardo da Vinci van, volgens de Bijbel, “De Koning van de Armen” nu in handen kwam van een extreem rijk mens, en, hoogstwaarschijnlijk, onttrokken zou worden aan het publieke oog? En ook over wat Leonardo da Vinci waarschijnlijk zelf zou hebben gewild publiceerden de mainstream-media… helemaal niets, niënte, nada. Geen journalist ook, vroeg zich af hoe ’t – toepasselijk: – in Hemelsnaam kon dat iemand over zoveel geld kan beschikken dat hij of zij er mee kan smijten – of dat wel eerlijk was verkregen? Of of dat zo enorm veel geld niet beter kan worden besteed, bijvoorbeeld aan de bestrijding van honger, levenslange armoede, gebrek aan schoon drinkwater en medische zorg, oorlog, en ander (sociaal) onrecht en geweld bij medemensen in de wereld? Niemand maakte ook nieuws over de zich, in ieder geval bij nadenkende mensen, opdringende vraag waarom die schatrijke schilderij-koper zich niet tevreden kan stellen, net als wij, met een foto of reproductie van het echte schilderij? En, in het verlengde daarvan, of superrijke mensen misschien geholpen zouden moeten worden: omdat zij een gebrek aan medemenselijk gevoel en een overschot aan egoïsme in zich bergen – omdat zij op een vreselijke manier geestelijk arm zijn? Dit alles terwijl de beantwoording van zulke vragen zeker en driedubbel en dwars voor “informatieve gerechtigheid” zou zorgen. – Misschien moeten veel mainstream-media zich dus eens afvragen of zijzelf meedoen aan gekte als zij zulke vragen niet stellen en trachten te beantwoorden…; als zij nieuwsfeiten verkeerde aandacht geven.
Pas enkele weken na de deal van € 450 miljoen, op 6 december 2017, bleek dat een Saoedische prins die bevriend is met de corrupte en mensenrechten vertrappende Saoedische koninklijke familie* het schilderij van “De Koning van de Armen” tentoon zou stellen in een Saoedisch museum… totdat hij van gedachten verandert, waarschijnlijk. 
* Zie voor informatieve gerechtigheid over die familie een uitzending van het onderzoeksjournalistieke tv-programma “ZEMBLA” en bekijk ook: https://www.rtlnieuws.nl/economie/home/dit-het-misdadige-luizenleventje-van-de-saoedische-prinsen .

"Salvator Mundi" ("Verlosser van de Wereld"): schilderij van Leonardo da Vinci

“Salvator Mundi” (“Verlosser van de Wereld”): schilderij van Leonardo da Vinci

 

Wat is een rechtsbron?
Dat is een informatiebron, welke dan ook, die helpt bij rechtsargumentatie, rechtsvinding en rechtspraak. Zo’n bron kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor waarheidsvinding in de rechtszaal, door, onder anderen, advocaten en wetenschappelijke deskundigen, om de rechter te overtuigen van een bepaald standpunt. Bekende rechtsbronnen zijn bijvoorbeeld: verdragen, wetten, parlementaire stukken, richtlijnen (gedragsregels enz.), jurisprudentie, literatuur (meningen uit de doctrine / handboeken over recht), gebruiken (gewoonterecht), algemene rechtsbeginselen (aanvaard door beschaafde staten), en de (eventueel verander[en]de) opvattingen in de maatschappij ofwel in het algemeen rechtsbewustzijn levende normen van rechtvaardigheid en redelijkheid. 

Wat doet het Internationaal Gerechtshof?
Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd, in het Frans Cour internationale de justice) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het hof houdt zich juridisch bezig met rechtsgeschillen tussen staten. Het bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in Den Haag in het Vredespaleis. 

Wat is “emotionele intelligentie” (“EQ”)?
[Antwoord in ontwikkeling] 

Wat zijn een IQ, EQ en karakter-IQ (“KQ”)? 
Voor “EQ” zie hierboven in deze Vaak Gestelde Vragen (FAQ).
Een KQ is een Karakter-IQ oftewel een Karakter-Quotiënt. Het is een sociale uitvinding van Per Film Wijzer en de tegenhanger van de bekende Intelligentie-Quotient (“IQ”), maar dan gericht op karakter. 

Wat is een “gedachtendrager”? 
Alle media, dus ook films, zijn dat. En zij beïnvloeden ons denken en doen en de gevolgen daarvan in de wereld. Zij bevatten boodschappen die ons vertellen hoe wij, volgens de makers, moeten denken en hoe wij ons dienen te gedragen. Soms snel – al na één film; soms pas na een vloed van films. – Je ziet ’t pas, als je ’t doorhebt… 
Veelkijkers.nl streeft onder meer naar films met een goede inhoud. Dat vindt zij: “mooi”. 
Vergelijk een (werkende) reclame-affiche van een uitvaartverzekeraar: “Waarom wachten met iets moois zeggen als het ook vandaag kan.” 

Wat te denken van de Visie, Standpunt en Missie van Per Film Wijzer? 
Kijk hier en hier. Het ligt aan uw levensopvatting- en instelling. 

Wat is “idealistisch”? 
De “idealist” van vandaag is de “realist” van morgen.

Wat is “realistisch”?
De “realist” van vandaag is de “idealist” van morgen. [Zie verder veelkijkers.nl/boekjeopen (in ontwikkeling)] 

Wie zit er achter deze website?
Deze filmbeoordelingssite is een initiatief van de media- en wereldwijze filmliefhebber, veeldenker, veelkijker en vrijgevochten vernieuwer-met-visie Martin van Brakel. Hij is algemeen en artistiek leider van deze site. Martin komt uit de Mediastad en is ook de bedenker van het woord “veelkijker” voor dit doel en in dit verband. Hij is ook een visionaire en vernieuwende kunstenaar, jurist, journalist en reclamemaker, en prijswinnaar van Ideas Waiting To Happen. Zo’n tien jaar voordat de Berlijnse Muur viel, zei hij al dat die binnen weken zou verdwijnen als het volk haar angst zou overwinnen en dat zou willen (maar hij werd niet geloofd). Toen nog niemand het erover had, opperde hij in gesprekken al het idee voor een proces tegen de plaatsing van kruisraketten, met kernkoppen erop, in Nederland. Bovendien ontving hij een bedankbericht dat de partnerorganisatie waar hij in ’t eerste uur voor koos, en die zo’n proces ging voeren, indirect winnaar is geworden van de Nobelprijs voor de Vrede 2017 door hoofdorganisatie International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN. Vergelijk: “YES, WE CAN”). Dat, vindt hij, schept verplichtingen…
Martin van Brakel waardeert goede inhoud, vindt dat ook: klantvriendelijk. Alleen bij films met een goed verhaal voelt hij zich “te gast”. Verder is hij de bedenker van Per Film Wijzer, een serie initiatieven om goede inhoud van films te ontdekken, te meten, te bewaren, te beschermen, te versterken, te bevorderen en aan iedereen bekend maken. Dit opdat maatschappelijke waarde wordt ontwikkeld en filmliefhebbers en filmprogrammeurs dan scherp blijven (of worden). Naast deze site is er daarvoor bijvoorbeeld ook nog een jaarlijkse Veelkijkers Film Top 10. Ook wordt een kwalitatieve Filmquiz ontwikkeld. 

DE PEN IS MACHTIGER DAN HET ZWAARD

Malala Yousafzai, Nobelprijswinnares voor de Vrede: “Eén kind, één leraar, één boek en één pen kunnen de wereld veranderen.”

 

Waarom beoordelen jullie alleen maar filmhuis-films?
Omdat we vinden dat filmhuizen (filmtheaters) meestal de betere films vertonen. Ook zijn er al genoeg andere sites die reguliere bioscoopfilms bespreken. Bovendien zijn de meeste filmhuizen klantvriendelijker, gastvrijer en sfeervoller: kijk hier

Waarin onderscheiden jullie je van andere filmbeoordelings-sites?
Wij geven de gewone filmbezoeker écht onafhankelijke, betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde en mediawijze filminformatie waar zij of hij écht op af kan gaan. Niet van professionele filmrecensenten van elitaire “kwaliteitsmedia”, maar van veelkijkers: mensen zoals u en ik, maar dan met nét een streepje voor. Omdat hun filmbeleving dichterbij de gemiddelde bezoeker van een filmtheater staat, en zij overzicht en oordeelkracht hebben, en kunnen vergelijken – simpelweg omdat zij veel films zien. En omdat zij afkomstig zijn uit eigen land, en daardoor niet de culturele instelling (smaak) hebben uit een vreemd gebied. 
Eigenlijk geeft www.veelkijkers.nl dus informatie van: de gedroomde kandidaten voor een goed advies!
Vergelijk: Vindt u wijn van expert-kenners drinkbaar?… En is het leven eigenlijk niet te kort om vieze wijn te drinken? 

“Mijn vraag wordt hier niet beantwoord.”
Stuur ons dan gewoon een e-mail. Kijk onder CONTACT.

Wie heeft dat mooie Per Film Wijzer-logo gemaakt?
Robert Westerveld naar een idee van Martin van Brakel. 

PFW-logo: Vuurtoren met geel licht

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s